BESØKSADRESSE

Skjettenveien 79, 2013 Skjetten

Åpningstider

Hverdager: 17.00–22.00.
Lørdager/søndager: Etter behov.

Om hallen

Skjettenhallen er en fleridrettshall med oppmerking for håndball, basket og volleyball. Hallen er samlokalisert med Skjetten skole. Hallen benyttes av skolen på dagtid.

Gulvdekke: Parkett. Publikumskapasitet: 140 sitteplasser og 4 hc-plasser. Hallen kan benyttes til andre kulturelle formål.

Styrkerommet

Sesong 2016-2017

Skjetten håndball har tilgang til styrkerommet i Skjettenhallen under våre treningstider.
Spillere under 18 år kan bare trene i styrkerommet hvis det er i følge med en over 18 år.