Dugnadsinstruks – Sekretariat

1.    Generelt for alle dugnadsvakter

#Beskrivelse
1.1

Alle dugnadsvakter møter opp til avtalt tid i henhold til dugnadsoversikten. Lagets dugnadsansvarlig setter opp fordeling av vakter i vaktlisten. Vaktliste finnes på nettsidene til Skjetten Håndball.

Oppmøte minst 1 timer og 30 minutter før første kampstarter. Husk at lagene ofte kommer 1 time før kampstart

Kampansvarlig leder arrangementet og fungerer som tilsynsvakt.

1.2Alle dugnadsvakter tar enten med vaffelrøre eller kake/gjærbakst i henhold til vaktliste.
1.3Alle dugnadsvakter må kjenne branninstruks og evakueringsplan. Hver rolle vil få sin oppgave ved evakuering. Se hver enkelt instruks.
1.4Ingen dugnadsvakter forlater vakten før dette er avklart med Kampansvarlig. Vi er alle kollektivt ansvarlig for å gjennomføre dugnaden og sørge for at alt forlates slik vi forventer å finne det ved neste dugnad.

2.      Dugnadsinstruks sekretariat

#Beskrivelse
5.0

Som ansvarlige for sekretariatet har dere som oppgave å sørge for:

·         Gjennomføring av den sportslige delen av arrangementet

·         At arrangementet flyter godt i henhold til tidsplan som er satt av regionen. Det er sekretariatet sitt ansvar at kampene starter presist. Det vil også si at det er sekretariatet som skal be dommeren om å starte kampen. IKKE vent!

Ved brannalarm har du ansvaret for

·         Evakuere

o   Fellesarealene i 1 etasje

o   Toaletter

o   Garderober

·         Alle skal evakueres ved alarm uavhengig om det brenner eller ikke

·         Dersom det er mulig skal alle evakueres ut på den øvre skoleplassen og samles ved svømmehallen. Husk å holde folk unna rundkjøringen, der skal brannvesenet kjøre sine biler.

De andre vaktene har ansvaret for følgende del av evakueringen:

·         Sekretariat evakuerer parketten

·         Kiosken evakuerer tribunen og toaletter i 2.etg

Kampansvarlig møter brannvesenet

5.1

I AV rommet finner du:

·         Musikkanlegget i «liten» aluminiumskasse med 4 hengelåser. Kampansvarlig har nøklene. Plugg strøm og høyttalerkabler i veggen i hallen.

·         Mikrofon ligger i en sort veske.

·         Tastatur til resultattavlen

Lås AV rommet og hold dette låst under hele arrangementet

5.2Test at utstyret virker. Kjør gjerne gjennom en testkamp!
5.3

Bli enige om rollene:

·         En person styrer klokka og kommuniserer med dommerne under hele kampen

·         En person fører kamprapporten

5.4Dere er klare for kamp!
5.4

15 minutter før kampstart

·         Påse at kamprapporter er fylt ut i god tid før kampstart. Alle navn skal være leselige.

·         Dersom dommerne ikke har kommet:

o   Ring dommeren på telefonnummeret oppgitt på arrangementsskjema

o   Dersom du ikke får tak i dommeren Knut Roger Olafsen 959 84 518 og spør om han kan

o   Hvis han ikke kan dømme må en trener eller noen på tribunen ta fløyta og dømme etter beste evne. (Spør over høyttaler om noen på tribunen kan dømme)

o   Kampen skal starte på fastsatt tid.

·         Si fra over høyttaler anlegget at det er 5 minutter til kamp

·         Når det er 2 minutter til kampstart, ta mikrofonen og les opp informasjon om kampen, tekst ligger i en egen fane i sekretariatpermen. Legg merke til at det er egen tekst når vi har unge dommere.

·         Gi dommeren beskjed om å starte kampen

·         Når kampen er ferdig SKAL dommerne signere kamprapporten. Påse at dommerne sjekker at kamprapporten er riktig fylt ut.

·         Dommer regningen skal leveres til billettsalg.

5.5Alle kamper går som planlagt:-)
5.6

Rydd opp på parketten

·         Musikkanlegget. Kablene må legges ordentlig på plass

·         Tastatur til resultattavle pakkes i egen veske og legges til venstre i AV rommet på hyllen. Husk å skru av tastaturet, dette sjekker du ved å forsikre deg om at tavlen viser vanlig klokke.

·         Rydd bord og benker tilbake i lagerrom til venstre på parketten

5.7Tusen takk for innsatsen. Husk å gi beskjed til kampansvarlig før du går.