NY I KLUBBEN:

Alle utøvere kan prøve seg på trening noen ganger. Har spilleren prøvd seg 3-4 ganger på trening og ønsker å fortsette, spilleren meldes inn i klubben. Dette er av forsikringshensyn.

Innmelding gjøres av den enkelte ved å opprette profil i  www.minidrett.no  – det er veldig viktig at informasjonen som legges inn her er barnets/spillerens informasjon (fulle navn, personnummer osv.) da dette linkes mot klubbens medlemsdatabase. Det er viktig at dere som foresatte legger inn deres e-post og telefonnummer som kontaktinfo. Klubben bruker minidrett.no for fakturering av medlemskontingent og treningsavgift m.m. Det er derfor veldig viktig at profilen holdes oppdatert ved endringer (ny adresse, ny e-post adresse ol.). Når profil er laget, må alle nye spillere gå inn på fanen som heter «Medlemskap» og be om medlemskap i SSK Skjetten Håndball.

 Brukerveiledning til Min idrett finner du ved å klikke på «hjelp»-funksjonen,  nederst på hovedsiden til www.minidrett.no.

Du kan også kontakte Norges Idrettsforbunds brukerstøtte og hjelp på:
Telefon: 21029090
E-post: minidrett@idrettsforbundet.no

PRISER:

Medlemskontigent:

Aktiv spiller: 250 kr per år (faktureres medio april)

 • Medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening (lisensplikt f.o.m. det året barnet fyller 13 år).
 • Gir gratis inngang til alle hjemmekamper

 

Treningsavgift:

Oversikt over klubbens gjeldende treningsavgifter for vårsesong og høstsesong er følgende:

Årstrinn 6-11 år: 1250 kr per år

Årstrinn 12-18 år: 1750 kr per år.

Faktureres september-oktober.

Dersom dere har økonomiske utfordringer, ta kontakt med lagleder/trener, så kan vi være behjelpelige med å finne løsninger på dette.

Lisens:

Må betales f.o.m. det året spilleren fyller 13 år. Uten lisens er man ikke forsikret. Dette gjøres via Min Idrett (ikke via klubben) Man kan ikke spille kamper eller delta på turnering/cup uten at lisens eller medlemskontingent er betalt.

UTMELDING/MELDE OVERGANG TIL ANNEN KLUBB

Utmelding fra klubben er foresattes/ spillers ansvar. Det må gis beskjed til lagansvarlig. I tillegg må den enkelte avslutte sitt medlemskap i klubbens medlemsregister via sin profil i Min Idrett. Dersom dette ikke gjøres vil det fortsatt komme faktura på medlemsavgift og treningskontingent.

Eventuell overgang til ny klubb gjøres av spiller selv via Min Idrett- det gjøres oppmerksom på at eventuelle utestående fakturaer må betales til Skjetten håndball før overgang til ny klubb godkjennes.

Dersom du er i behov av hjelp kan du henvende deg til Norges Idrettsforbunds brukerstøtte og hjelp på:
Telefon: 22029090
E-post: minidrett@idrettsforbundet.no

INFORMASJON OM DITT LAG

Kontaktpersoner/ trenere / treningstider m.m. finner du på www.skjettenhandball.no

EGENINNSATS:

Vi er en klubb som baserer oss på foreldreinnsats, uten at vi legger opp til store klubbstyrte dugnader. Vi er imidlertid helt avhengig av at vi har en engasjert foreldregruppe som stiller opp.

Det forventes at du som forelder/ foresatt stiller opp på:

-Hallvakter i Skjettenhallen under egne barns treninger.
-Oppgaver i forbindelse med arrangementer/kamper i hallen som f.eks. kioskvakt/hallvakt etc.

Utover dette har enkelte lag egne interne dugnader for å fylle på lagkassen.

INFORMASJON OM KAMPDRAKT/TRENINGSTØY OG BALL

 Klubben kjøper inn drakter til alle lag i seriespill (grønne). Spillere er selv ansvarlig for innkjøp av shorts og eventuelt treningsdress.

Det er viktig at drakter blir brukt ansvarlig med hensyn til våre sponsorer.

Klubben anmoder om at spillere også kjøper treningsdress. Klubben har reglement for hvilken treningsdress som skal brukes. Dette for at vi som klubb skal fremstå som helhetlig og lik.

SSK Skjetten Håndball har sponsoravtale med sportsforretningen Comet Sport i Lillestrøm, hvor klubbens medlemmer får 20 % rabatt. Husk alltid å oppgi at du er fra Skjetten Håndball uansett hva du handler hos Comet Sport.

SOSIALE MEDIER:

Skjetten håndball kan bruke sosiale medier, som Facebook og nettside, for å informere og vise frem håndballaktiviteter. Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal være med på bilder i sosiale medier, så kan dette meldes til: skjetten@ronhandball.no

NYTTIG INFORMASJON:

 • Spillere skal møte ferdig skiftet og klar før treningen starter.
 • Vannflaske er viktig. Drikkeflaske kan bringes med inn i hallen.
 • Foreldre er velkommen til å se på treningene, men vi ser helst at du benytter tribunen.
 • Øredobber som henger, armbånd, ringer, klokker, halskjeder SKAL tas av til trening og kamp. Øredobber som sitter inntil øret kan brukes på trening men skal av til kamp
 • Rydd etter dere på banen dere benytter- dette gjelder alle lag.
 • Respekter regler i hallene vedørende hvor det er lov med ballspill, klokkeslett dere må være ute av garderober osv.

 

 FORELDRE/MEDLEMMER I SSK SKJETTEN HÅNDBALL:

Foreldre er viktige forbilder for spillere i holdningsarbeidet, også gjennom engasjementet i klubben.

 • Foreldre skal være inkluderende og bidra til et positivt miljø. Foreldre skal følge klubbens retningslinjer og delta på klubb og lagsdugnader etter de retningslinjer som er satt for disse. Bytter av dugnadsvakter foretar man selv med andre medlemmer.
 • Foreldre skal være bevisst på opptreden overfor egne barn og bidra til at vi alle er positive støttespillere for laget. Utskjelling av dommere, spillere, motspillere og trenere skal ikke forekomme.
 • Foreldre skal korrigere egne barn når de snakker negativt om andre, kjefter på andre eller skylder på andre for egne manglende prestasjoner.
 • Foreldre skal støtte opp om at eget barn lærer å ta ansvar for egen utvikling, og hjelpe det til å tåle motgang.
 • Foreldre skal ha forståelse for at spillere er forskjellige og har forskjellige behov og dermed trenger løsninger tilpasset den enkelte. Likeverd er målet fremfor likhet. Likeverd innebærer at alle skal få like muligheter for utvikling i henhold til alder, modning, ferdigheter og personlighet.
 • Foreldre skal opptre med respekt overfor alle spillere, også de som ønsker å bytte lag eller slutte.
 • Skjetten Håndball vil ha foreldre som er stolte av å være en del av Skjetten, og som er på bevisst at egne holdninger kan bidra til et trygt og godt håndballmiljø for alle inkludert

SPILLERE I SSK SKJETTEN HÅNDBALL:

Overfor medspillere er jeg som spiller i klubben:

 • Inkluderende, positiv og støttende
 • Raus med ros og oppmuntring
 • Rask med å si unnskyld om jeg har brukt kjeft
 • Tolerant i forhold til at andre gjør feil
 • Konstruktiv for å løse konflikter

Overfor motspillere er jeg som spiller på Skjetten Håndball

 • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller bruk metoder som skaper konflikt
 • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et ”utbrudd”
 • Jeg takker for kampen uansett resultat

Overfor trener/lagleder er jeg som spiller på Skjetten Håndball

 • Lyttende
 • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte
 • Samarbeidsvillig
 • Direkte om jeg mener noe må korrigeres
 • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme
 • Lojal

Overfor dommer/regelverk er jeg som spiller

 • Aksepterende i forhold til avgjørelser
 • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil
 • Korrekt og positiv
 • Jeg takker alltid for kampen

Overfor klubben er jeg som spiller i Skjetten Håndball

 • Lojal, respektfull og jeg viser iver og begeistring
 • Aktiv for å oppnå godt samhold
 • Villig til å bidra
 • Takknemlig med tanke på alle som bidrar for at jeg skal spille håndball

Velkommen til SSK Skjetten Håndball!

 

Vi sees i hallen!