Melde skade

Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige. Håndballjentenes hovedsponsor, Gjensidige, håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Idrettsforsikring for Norges Håndballforbund – endringer i betjening og vilkår

Kundebetjening og bestilling av behandling knyttet til LISE og LISE+ flyttes til Gjensidige Idrettsforsikring 1. september 2016. Gjensidige Idrettsforsikring er bemannet med helsefaglig personell som vil sikre deg rask tilgang til behandling gjennom Gjensidiges kvalitetssikrede og landsdekkende nettverk av behandlere med kompetanse på idrettsskader.

Hva betyr dette for deg?

Nytt telefonnummer er: Gjensidige Idrettsforsikring 815 69 199

Har du spørsmål til endringen kan du ringe Gjensidige Idrettsforsikring på 815 69 199.

Skade skal fortsatt meldes elektronisk på Gjensidige

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Husk at den som melder skaden må ha BankID brikke eller BankID på mobil.

  •  Psykologisk førstehjelp/krisehjelp. Forsikringen dekker utgiftene til inntil 10 behandlinger per 12 måneders periode til psykologisk førstehjelp / krisehjelp ved alvorlige ulykker, alvorlig idrettsskade, dødsfall, overfall eller innbrudd.

Psykologisk førstehjelp/krisehjelp er et tilbud til skadelidte og deres familie.

  • Rehabilitering etter operasjon hos manuellterapeut, fysioterapeut eller kiropraktor blir en egen dekning med forsikringssum 2 000 for LISE og 4 000 for LISE+.
  • Tilgang til Gjensidige Idrettsforsikring for bistand til bestilling av behandling/utredning, erstatter Idrettens Skadetelefon

Vi gjør oppmerksom på at det bare trekkes en egenandel per skadetilfelle.

For mer detaljer rundt lisens og forsikring se Håndballforbundets Lisens og forsikring

Les mer om: