Innmelding gjøres av den enkelte ved å opprette profil i  www.minidrett.no  – det er veldig viktig at informasjonen som legges inn her er barnets/spillerens informasjon (fulle navn, personnummer osv.) da dette linkes mot klubbens medlemsdatabase. Det er viktig at dere som foresatte legger inn deres e-post og telefonnummer som kontaktinfo. Klubben bruker minidrett.no for fakturering av medlemskontingent og treningsavgift m.m. Det er derfor veldig viktig at profilen holdes oppdatert ved endringer (ny adresse, ny e-post adresse ol.). Når profil er laget, må alle nye spillere gå inn på fanen som heter «Medlemskap» og be om medlemskap i SSK Skjetten Håndball.

Brukerveiledning til Min idrett finner du ved å klikke på «hjelp»-funksjonen,  nederst på hovedsiden til www.minidrett.no.

Du kan også kontakte Norges Idrettsforbunds brukerstøtte og hjelp på:
Telefon: 21029090
E-post: minidrett@idrettsforbundet.no

Hva koster det:

Medlemskontigent:

Aktiv spiller: 250 kr per år (faktureres medio april)

  • Medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening (lisensplikt f.o.m. det året barnet fyller 13 år).

Støttemedlem: 100 kr per år (faktureres medio april)

Vi ønsker oss så mange støttemedlemmer som mulig!

Som støttemedlem bidrar du:

  • med økonomisk støtte til SSK Skjetten Håndball, og du er aktivt med å opprettholde og videreutvikle et godt idrettstilbud for barn og unge
  • sikrer stemmerett på årsmøtet. Engasjerte foreldre sikrer fremdrift i klubben. Din stemme kan være avgjørende i viktige saker.

Treningsavgift:

Oversikt over klubbens gjeldende treningsavgifter for vårsesong og høstsesong er følgende:

Årstrinn 6-11 år: 1250 kr per år

Årstrinn 12-18 år: 1750 kr per år.

Faktureres september-oktober.

Dersom dere har økonomiske utfordringer, ta kontakt med lagleder/trener, så kan vi være behjelpelige med å finne løsninger på dette.

UTMELDING/MELDE OVERGANG TIL ANNEN KLUBB

Utmelding fra klubben er foresattes/ spillers ansvar. Det må gis beskjed til lagansvarlig. I tillegg må den enkelte avslutte sitt medlemskap i klubbens medlemsregister via sin profil i Min Idrett. Dersom dette ikke gjøres vil det fortsatt komme faktura på medlemsavgift og treningskontingent.

Eventuell overgang til ny klubb gjøres av spiller selv via Min Idrett- det gjøres oppmerksom på at eventuelle utestående fakturaer må betales til Skjetten håndball før overgang til ny klubb godkjennes.

Dersom du er i behov av hjelp kan du henvende deg til Norges Idrettsforbunds brukerstøtte og hjelp på:
Telefon: 22029090
E-post: minidrett@idrettsforbundet.no