Korona-bestemmelser for kamper og arrangement i Skjettenhallen i regi Skjetten håndball.

Disse bestemmelsene er oppdatert etter endringer i koronaforskriften for Lillestrøm kommune vedtatt 30.10.20

De tre hovedprinsippene for å redusere smittespredning gjelder alltid:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

For kamparrangement i serien, treningskamper og turneringer gjelder følgende: 

 • Det er plikt til å bruke munnbind innendørs når man er nærmere hverandre enn en meter. Dette gjelder alle over 12 år. Skjetten Håndball har munnbind tilgjengelig i Skjettenhallen til utdeling for alle som kommer inn i hallen. Sekretariat og andre som deltar i dugnadsoppgaver hvor man kommer i kontakt med andre skal bruke munnbind. Plikten til  å bruke munnbind gjelder ikke spillere, trenere og dommere når de utøver fysisk aktivitet.
 • Trener/lagets smittevernansvarlig står ansvarlig for at man følger smittevernveileder i henhold til helsemyndighetene, Norges idrettsforbund og Norges håndballforbund sine anbefalinger i Protokoll for barne- og ungdomshåndballen.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. Denne har det overordnede tilsynet med at smittevernreglene til enhver tid overholdes. Det vil være smittevernansvarlig for laget som har dugnadsansvar som utpekes til ansvarlig arrangør. Denne oppgaven kan ikke delegeres til andre foreldre fra laget. Smittevernansvarlig må være til stede under hele arrangementet når laget har dugnadsansvar.
 • Invitasjon til motstanderlag skal sendes ut til trener/lagleder for motstander i forkant av arrangement, både for å informere og skaffe deltagerlister før lagene ankommer Skjettenhallen.
 • Det totale antall personer i Skjettenhallen samtidig skal ikke overstige 20 stk. (bestemt av Formannskapet i Lillestrøm kommune pr 30.10.20)

Inntil videre vil arrangement kjøres uten publikum tilstede.

 • Alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet
 • Ansvarlig arrangør skal sørge for at klubbens berøringsfrie antibac dispenserne settes frem før man slipper lag og trenere inn i hallen. Det skal stå 1 stk inne i hallen og til til bruk ved inngangen til hallen. Dispenserne hentes på kott/vaskerom innerst i hallen og skal plasseres tilbake dit etter arrangement er slutt.
 • Det er mulig å benytte vestibyle og trappegang til oppvarming/klargjøring før kampstart.
 • Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet. Vi benytter idrettens digitale registrering: Qrona.nif.no

Styreleder oppretter arrangement på qrona.nif.no, da generes en QR-kode som videresendes til lagleder for laget som er ansvarlig for arrangementet. Alle personer som inngår i dugnadsapparatet eller av annen årsak er i hallen skanner QR-koden ved inngang i hallen. Spillere, trenere og dommere er registrert i TA og trenger derfor ikke scanne QR-koden. Listen vil bli lagret digitalt og slettes etter 10 dager

 • Det må settes frem 3 benker til hvert lag slik at man kan holde 1-meters avstand på innbytterbenken.
 • Rengjøring av alle berøringsflater (dørhåndtak, toalett, vask, mål, benker, benyttet utstyr m.m) skal utføres mellom hver kamp og mellom hvert lag som skal benytte garderobe. Sjekkliste for rengjøring skal signeres på når rengjøring er utført. (sjekkliste er tilgjengelig i hallen)
 • Garderober kan benyttes med forutsetning at man overholder 1-meters avstand både for personer og bager/utstyr. Man må møte i garderoben ferdig skiftet. Det er ikke tilltatt å dusje eller benytte dusjrom. Garderobe må vaskes etter hvert lag som har benyttet den. Renhold av garderobe er inkludert i sjekklisten for renhold på arrangement og kamper.