Dugnadsinstruks for kampansvarlig

Som kampansvarlig har du det øverste ansvaret under arrangementet og må i forkant av arrangementet forsikre seg deg om at du er trygg på oppgaven. For å være kampansvarlig må du ha gått brannvaktskurs.

Ved brannalarm har du ansvaret for:

 • Sjekk branntavle
 • Oppsøk plassen der alarmen er utløst
 • Ved falsk alarm ring brannvesenet på 110 og fortell at det ikke brenner. Brannvesenet vil komme uansett, men kjenner da status
 • Møt brannvesenet ved rundkjøringen mellom skolen og svømmehallen
 • Alle skal evakueres ved alarm uavhengig om det brenner eller ikke

De andre vaktene har ansvaret for følgende del av evakueringen:

 • Sekretariat evakuerer parketten
 • Kiosken og billett evakuerer tribunen og toaletter i 2.etg
 • Tilsynsvakten evakuerer fellesarealer i 1 etasje inklusiv toaletter og garderober

Garderobefordeling

Skriv opp på garderobefordeling på tavlen ved inngangen. Kritt ligger i vaktrommet. Lag gjerne en fordeling av garderober på forhånd

Gjør klar hallen til spill

 • Sett opp bommer på målene dersom det er J/G 9,10,11 kamper
 • Sjekke at målene er godt festet til gulvet
 • Ta ned nett bak målene
 • Sjekke at basketkurver er kjørt helt opp

Hjelp sekretariatet med sette opp bord til sekretariatet og benker til lagene.

Sjekk at alle vakter er kommet og har kontroll på sine oppgaver. Dersom noen mangler må oppgaven gis til foreldre i hallen som tilhører Skjetten Håndball

Under arrangementet

Kampansvarlig skal bistå sekretariatet med å sjekke at lagene har lagt inn sin kamptropp og sørge for at trenerne signerer for laget.

Kampansvarlig skal også følge opp at det er kommet dommere til kampene og ønske disse velkomne. Dersom det er dommere som ikke møter opp skal kampen gå uansett, med den som er best egnet som dommer. Finn en løsning sammen med trenerne. Telefonnummer til dommerne finner man på arrangementdagboken på handball.no

Etter arrangementet hjelper du til der det trengs!

Lykke til!