Innkalling til årsmøte

Handball_skjetten_logo

Skjetten 10/2-2021

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i SSK Skjetten Håndball onsdag 10.mars 2021 kl. 1900. Det blir avholdt enten digitalt eller i Skjettenhallen.

Saker bes sendt styret på e-post til [email protected] senest 24. februar 2021.

Fullstendig saksliste med sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest 4.Mars 2021 på www.skjettenhandball.no

Man må selv være medlem og ha betalt kontingent for 2020 for å ha stemmerett.

Må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret

Velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen

styret i SSK Skjetten Håndball