Skjetten håndball følger nasjonale anbefalinger og føringer for idrettsaktivitet. Klubben kommer tilbake med ny informasjon om treningstilbudet når disse endrer seg.

Hilsen styret i Skjetten håndball