Skjetten håndball

Det innkalles til årsmøte i SSK Skjetten Håndball onsdag 4.mars 2019 kl. 1900 i Skjettenhallen. Saker bes sendt styret på e-post til skjetten@ronhandball.no senest 19. februar 2020.

Man må selv være medlem og ha betalt kontingent for 2019 for å ha stemmerett. Barn har ikke stemmerett.

Velkommen til årsmøte.
Vennlig hilsen
Styret i SSK Skjetten Håndball