Skjetten har startet et prosjekt med mer fokus på «dommer barnehåndball» i egen klubb. Klubben hadde en modul «dommerarbeid i klubb» sammen med bl.a. Gjerdrum og NHF Region Øst

Dette ble starten på prosjektet hvor klubbens 2006 jenter bl.a. har gått på dommer trinn 1 kurs. Klubben har også bestemt at klubbens egne 12 årskamper skal dømmes av disse nyutdannede dommerne.

Jentene fra 2006 laget har siden sesongstart hatt en utvikler på plass til de fleste kampene, dette for å skape trygghet, utvikling og gi de arbeidsoppgaver som de jobber videre med. Jentene har i denne perioden også deltatt som Dommere under Temaserie runder i NHG Region Øst sin regi. Jentene har fått gode tilbakemeldinger og 2 av parene har også blitt tatt ut til Regions talentsamling for dommere under Helton Cup i Sverige fra fredag 29/11 til søndag 1/12. Her har Regionen samlet 22 par og 2 av parene er altså fra Skjetten. Under denne turneringen i Sverige vil jentene bo på hotel og få oppfølging under alle sine kamper av NHF Region Øst sine utviklere.

Det er meget gledelig at dommerne har tatt tak i egen utvikling som dommere, de har startet å bygge en CV in mot en voksenverden som ligger der fremme et sted. Det å være dommer krever mot, det krever evne til å vise empati, evne til å samarbeide og ikke minst er det en erfaring i seg selv, det å stå i det. Det er dessverre mange foreldre, trenere og lagledere som sier og gjør hva som helst for at laget skal vinne kamper. Vi jobber hardt for at våre dommere skal ha nok verktøy i sin koffert for å håndtere alle disse sidene ved vår fantastiske idrett. Vi håper dere som foreldre kan være støttende både til våre dommere og dommere fra andre klubber som dømmer hvor våre lag er involvert.

Vi bryr oss om dommeren og håper du gjør det samme:-)

Dommerne fra Skjetten som er tatt ut til Helton Cup er:

Marte Rake Knutsen og Emma Nersund

Sarah B. Godtliebsen og Salma Zahri

Vi er sikre på at disse jentene vil blåse «fletta» av svenskene og vi ønsker de selvsagt lykke til.