Skjetten håndball er vertskap for workshop Temaserien 12 år. Tirsdag 30 oktober kl. 18:00 til 21:30. All ordinær trening i hallen utgår denne dagen fra kl. 18:00.

Styret Skjetten håndball