Vi minner om Årsmøtet den 7. mars kl 19.

Sakspapirer og fullmakt.

Det er kun medlemmer/støttemedlemmer som har betalt medlemsavgift for 2017 som har stemmerett på årsmøtet. Derfor er vi avhengig av at så mange som mulig kan stille.

Dersom du selv ikke kan møte kan du sende fullmakten som ligger i vedlegget. Denne benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten bes sendt til: skjetten@ronhandball.no senest innen onsdag 7. mars kl 16, eller medbringes og leveres ved møtets oppstart.

Vi håper du har anledning til å stille!

Med vennlig hilsen

Styret i SSK Skjetten Håndball