Handball_skjetten_logo

Innkalling til årsmøte i SSK Skjetten Håndball.

Det innkalles til årsmøte i SSK Skjetten Håndball onsdag 7.mars 2018 kl. 1900 i Skjettenhallen.

Saker bes sendt styret på e-post til skjetten@ronhandball.no senest 21. februar 2018.

Fullstendig saksliste med sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest 1. Mars 2018 på www.skjettenhandball.no

Man må selv være medlem og ha betalt kontingent for 2017 for å ha stemmerett. Barn har ikke stemmerett.

Velkommen til årsmøte.

 

Vennlig hilsen

styret i SSK Skjetten Håndball