Skjetten Håndball 2008 barn

Referat foreldremøte 5. september

Spond

Vi tar i bruk Spond som verktøy for å organisere informasjonsflyten mellom trenere/klubb og foreldre denne høsten.
All påmelding vil fremover skje i Appen. Du skal ha fått en invitasjon om å laste ned Appen Spond på mail/sms.

Info om sesongens kamper, minirunder:

Tilbud for å løfte de barna som tør å for eksempel skyte på mål på trening men ikke på kamp. Dette er for å løfte de nest beste barna og la de få ta mer ansvar på kamper. Minirunde 1 har vi meldt på 2 lag men vi kommer til å melde på bare 1 lag etter hvert. Vi kan melde på flere enn 1 lag senere dersom foreldre kan hjelpe til på minirunde-kamper.
Minirunde er et tilbud til gutter. Det kan kun være 1 gutt pr. lag på banen samtidig.

Mål med sesongen

Vi satser på å holde gruppen på 15-20 barn som synes håndball er morsomt og de skal få føle mestringsfølelse. Håndball skal være gøy!

Barn med flere aktiviteter

Dersom 2008 barn har andre aktiviteter på tirsdag kan de trene med 2009 barn om ønskelig. Skjettenhallen kl. 16:45 – 18:00.

Grasrota

Oppfordrer alle til å gjøre en innsats på å skaffe flere grasrot givere til Skjetten håndball.
Dette er den enkleste måten å skaffe penger på.
Norsk tipping betaler ut 5% av det det tippes for:fotball, lotto, vikinglotto etc til de som er grasrotmottakere.
Derfor bør alle familie og venner som har noen som spiller be de velge skjetten håndball som sin grasrotmottaker.

Hvordan ?

Send SMS med: grasrotandelen 982954436 til 2020
Ta med strekkoden på billetten fra Skjettenhallen eller vis vedlagt bilde til dit du leverer spillene.
Søk opp og Skjetten håndball hvis du leverer på nett eller mobil.

Dugnadsansvarlig

Jan Øyvind Bosvik (pappa til Mie) har tatt på seg å være dugnadsansvarlig.

Ny hjemmeside

Vi har fått ny hjemmeside – her finner du info som kjøp av drakter, info om Min Idrett, kamper og resultater osv. Adressen er http://skjettenhandball.no/

Sosiale medier

Skjetten Håndball bruker sosiale medier, som Facebook og Twitter, for å informere og vise frem håndballaktiviteter.

Vi ønsker en oppdatert oversikt over barn som IKKE skal være med på bilder. Fint om du gir en tilbakemelding innen mandag 2.oktober dersom du ikke ønsker at ditt barn skal være med på bilder i sosiale medier. http://skjettenhandball.no/2017/09/12/sosiale-medier/