Skjetten Håndball bruker sosiale medier, som Facebook og Twitter, for å informere og vise frem håndballaktiviteter.

Vi ønsker en oppdatert oversikt over elever som IKKE skal være med på bilder. Fint om du gir en tilbakemelding innen mandag 2.oktober dersom du ikke ønsker at ditt barn skal være med på bilder i sosiale medier.

Svaret sendes til Skjetten Håndball: skjetten@ronhandball.no