Velkommen til vår nye nettside.

Her vil vi fortløpende oppdatere relevante nyheter og saker som gjelder klubben vår.

Det jobbes kontinuerlig for å få formidlet riktig informasjon til våre medlemmer og håper at ny nettside skal være enkel og rask i bruk for å skaffe seg informasjon man er ute etter.

Har du innspill eller noe du savner på våre sider, så ta kontakt med noen i styret eller på skjetten@ronhandball.no

Med vennlig hilsen
Styret i SSK Skjetten Håndball